COVM Eindhoven
houdt grip op geluid

COVM Eindhoven

Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport zijn samen goed voor vele duizenden vliegbewegingen per jaar op de militaire luchthaven. Hoewel Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport er alles aan doen om de overlast te beperken, is er soms toch sprake van geluidhinder.

De Commissie Overleg  & Voorlichting Millieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven. De commissie stelt adviezen op met betrekking tot geluidhinder. Ook houdt de commissie scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Zo houden wij grip op geluid.

Klachten
U kunt via de Commissie Overleg & Voorlichting Millieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven geen klachten indienen. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van de Vliegbasis Eindhoven, tel. 040 - 289 6133 of 040 - 289 6144. U kunt ook het
online klachtenformulier
gebruiken of uw klacht indienen op www.samenopdehoogte.nl

 

 

Nieuws

02.07.2018 Volgende vergadering: donderdag 13 september om 18:00 in het gemeentehuis van Veldhoven (de raadszaal)

Meer

05.06.2018 concept verslag vergadering van 19 april 2018

Het concept verslag van de laatste vergadering kunt u nu al lezen onder 'stukken' 'vergaderstukken 13 september'. De overige vergaderstukken voor de eerstvolgende vergadering worden in augustus gepubliceerd. Meer

Meer nieuws

Luchtvaartnieuws

  • Logo Defensie
  • Logo EHV
  • Logo eindhoven
  • Logo eindhovenairport
  • Logo veldhoven